Persalinan prematur didefinisikan sebagai persalinan yang terjadi sebelum usia kandungan mencukupi 36 minggu. Sementara tanda sebagai peringatan dini persalinan prematur memang sangat sulit untuk di...